Účetnictví

  • Vedení účetních knih, zaúčtování předaných dokladů.
  • Měsíční účetní závěrka.
  • Informace o hospodaření na vyžádání.
  • Evidence majetku, měsíční účetní odpisy majetku, roční daňové odpisy majetku, dokladové inventury k 31.12.
  • Přiznání k DPH , kontrolní hlášení, souhrnné hlášení.
  • Evidence k silniční dani.
  • Roční účetní závěrka.
Share