Účetní poradenství

  • Informace o povinnostech účetní jednotky vyplývajících z příslušných předpisů z důvodu průkazného a správného účetnictví, spolupráce týkající se interních směrnic, účtového rozvrhu, oběhu účetních dokladů, odpisového plánu, způsobu oceňování majetku.
Share