Ekonomické poradenství

  • Změny v oblasti daňových zákonů, v oblasti norem sociálního a zdravotního pojištění, správy daní a poplatků, vybraných pasáží ZOK, NOZ, zákoníku práce a mezd.
Share