Co nabízíme?

NABIZENE OBLASTI 

 • Vedeni ucetnictvi
 • Komplexni zpracovani mezd a personalistika
 • Statistika
 • Operativni evidence
 • Poradenstvi

Vedeni ucetnictvi

 • vest ucetni knihy, a to: ucetni denik, hlavni kniha, obratova predvaha, vysledovka, rozvaha. knihy analyticke evidence, vykazy (rozvaha a vykaz zisku a ztrat v plnem rozsahu)
 • provadet zapisy do ucetnich knih
 • sestavovat mesicni ucetni zaverky
 • poskytovat informace o hospodareni na vyzadani
 • zpracovat predane doklady (FD, FV, bankovni vypisy, pokladni doklady, popripade ostatni doklady)
 • vypracovat interni doklady a RV (zapocty atd.)
 • evidence majetku
 • uctovat mesicni ucetni odpisy majetku
 • zpracovat rocni danove odpisy majetku
 • zpracovat a odeslat priznani k DPH v terminu do 25. dne nasledujiciho mesice a sdeleni vysledku objednateli
 • evidence k silnicni dani, ctvrtletni hlaseni vyse zaloh a vypracovani priznani k silnicni dani za prislusny rok
 • zpracovat smernice o uctovani
 • vypracovat dokladove inventury k 31.12.
 • spolupracovat pri fyzickych inventurach dlouhodobeho hmotneho majetku
 • zpracovat rocni uzaverku a danove priznani
 • zpracovat knihy jizd

Komplexni zpracovani mezd a personalistika

 • zpracovavat mzdy k vyplatam
 • vest mzdove listy
 • zpracovavat a odevzdavat vykazy soc. zabezpeceni a zdravotniho pojisteni
 • zpracovavat podklady pro vyplatu mezd
 • vypracovat potvrzeni o zdanitelnych prijmech
 • vypracovat potvrzeni o vydelku pro ucely zamestnancu ( sporitelny, soudy apod.) zajistovat prihlasky a odhlasky pracovniku k pojisteni
 • zajistovat vypocet zakonneho pojisteni organizace vcetne projednani na prislusne pojistovne a sestaveni prikazu k uhrade pojistneho
 • evidovat cerpani dovolene
 • uctovat naroky pracovniku z pracovniho pomeru
 • vest osobni evidenci zamestnancu
 • vest Evidencni listy duchodoveho zabezpeceni
 • provadet rocni zuctovani dane
 • vest predepsanou evidenci pracovni neschopnosti
 • vypracovat rocni hlaseni o vyuctovani dane
 • vypracovat hlaseni pracovnimu uradu ve vztahu k invalidnim pracovnikum a poskytnutym dotacim
 • vystavovat zapoctove listy
 • odesilat vyplatni pasky dlouhodobe nemocnym zamestnancum a zamestnancum, se kterymi byl ukoncen pracovni pomer

Poradenstvi

 • ekonomicke - poskytovat prubezne poradenstvi predevsim v pripadech zmen v oblasti danovych zakonu, v oblasti norem socialniho a zdravotniho pojisteni, spravy dani a poplatku, vybranych pasazi ZOK, NOZ, zakoniku prace a mezd
 • ucetni - informovat o povinnostech ucetni jednotky (objednatele) vyplyvajicich z prislusnych predpisu tak, aby ucetnictvi bylo prukazne a spravne. V pripade pozadavku objednatele odsouhlasit ve spolupraci s nim interni smernice, uctovy rozvrh, obeh ucetnich dokladu, odpisovy plan, zpusob ocenovani majetku